Podpora

Vznik Národního Motoristického Muzea předpokládáme v rozmezí let 2016 - 2026.

Naše společná vize a životní vášeň nás spojuje při cestě za vybudováním krásného muzea.

Jestliže sdílíte naší představu a chcete se aktivně podílet na této naší společné cestě, přispějte, prosím, na účet občanského spolku.

Děkujeme!

Lubor Kos - zakládající člen spolku

Národní Motoristické Muzeum klub v AČR

Pod Chodovem 1267/7, Praha 11

IČO: 05093937

účet spolku: 559779/5500

účet SBÍRKY: 9657256001/5500

VS: jméno podporovatele / společnosti

Děkujeme za vaši důvěru a podporu! Společně tvoříme budoucnost!

Podporu vyjádřÍte příspěvkem:

a. 1.000Kč

Podporovatel bude zveřejněn mezi osobami, které přispěli k vzniku projektu Národního Motoristického Muzea - kategorie A
Podporovatel získá památeční certifikát velikosti A4 a samolepku podporovatele.

b. 5.000Kč

Podporovatel bude zveřejněn mezi osobami, které přispěli k vzniku projektu Národního Motoristického Muzea - kategorie B
Podporovatel získá památeční certifikát velikosti A3 a samolepku podporovatele.

c. 10.000Kč

Podporovatel bude zveřejněn mezi osobami, které přispěli k vzniku projektu Národního Motoristického Muzea - kategorie C
Podporovatel získá památeční certifikát velikosti A3 a samolepku podporovatele.

d. 25.000Kč

Podporovatel bude zveřejněn mezi osobami, které přispěli k vzniku projektu Národního Motoristického Muzea - kategorie D
Podporovatel získá památeční zarámovaný certifikát velikosti A3 a samolepku podporovatele.

e. nad 50.000Kč

Podporovatel bude zveřejněn mezi osobami, které přispěli k vzniku projektu Národního Motoristického Muzea - kategorie E - významný podporovatel vzniku NMM
Podporovatel získá památeční zarámovaný certifikát velikosti A3 a samolepku podporovatele.

Na co budou peněžní prostředky použity?

Prostředky podporovatelů budou užity na přípravu projektu NMM. Příprava spočívá v propagaci projektu, popularizaci, odborných konzultacích a celkové cestě za vznikem NMM. Přehled příspěvků bude zvěřejněn na webu NMM a přehled výdajů bude zveřejňován v aktualitách, přehledu výdajů a půlroční zprávě, kterou obdrží každý přispěvovatel na svůj email.

Etapy projektu NMM

2016 - spuštění projektu, prezentace, zahájení sbírky
2016 - podzim - definice místa realizace / definice financování projektu
2017 - finalizace financování projektu a zajištění místa stavby, zahájení projektové dokumentace a legislativní schvalování
2018 - zahájení stavby
2020 - dokončení stavby
2021 - otevření NMM (ideální předpoklad)

Vývoj projektu bude zveřejňován v rámci aktualit a informačních zpráv.

Menu