Podpora

Vznik Národního Motoristického Muzea předpokládáme v rozmezí let 2019 - 2026.

Společná vize a životní vášeň nás spojuje při cestě za vybudováním krásného muzea.

Jestliže sdílíte naší představu a chcete se aktivně podílet na této naší společné cestě, přispějte, prosím, na účet občanského spolku.

Děkujeme!

Národní Motoristické Muzeum - klub v AČR

Pod Chodovem 1267/7, Praha 11

IČO: 05093937

účet SBÍRKY: 9657256001/5500

VS: jméno podporovatele / společnosti

Děkujeme za vaši důvěru a podporu! Společně tvoříme budoucnost!

Podporu vyjádřÍte příspěvkem:

1.000Kč - ? Kč

Pro podnikatele, živnostníky je možné příspěvek odečíst ze základu daně z příjmu až do výše 15%. Lidově řečeno: "snížit si daně".

(příklad: základ daně je 100.000Kč | 15.000Kč můžete zaslat na NMM - alespoň víte na co jste přispěli...)

Na co budou peněžní prostředky použity?

Prostředky podporovatelů budou užity na přípravu projektu NMM. Příprava spočívá v propagaci projektu, popularizaci, odborných konzultacích.

Přehled příspěvků bude zvěřejněn na webu NMM a přehled výdajů bude zveřejňován v aktualitách, přehledu výdajů a půlroční zprávě, kterou obdrží každý přispěvovatel na svůj email.

Etapy projektu NMM

2016 - spuštění projektu, prezentace, zahájení sbírky
2016 - definice místa realizace / definice financování projektu
2017/2018 - finalizace financování projektu a zajištění místa stavby, zahájení projektové dokumentace a legislativní schvalování
2019 - zakoupení pozemku
2024 - dokončení stavby
2025 - otevření NMM (ideální předpoklad)

Vývoj projektu bude zveřejňován v rámci aktualit a informačních zpráv.

Menu